תמ"א 38 ופינוי בינוי

תכנית ארצית לחיזוק וחידוש בנינים מפני רעידת אדמה

מדינת ישראל ממוקמת על קו השבר הסורי-אפריקני, ולפיכך נמצאת בסיכון גבוה לרעידות אדמה. על פי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בישראל ישנן 1.1 מיליון דירות, אשר לא יעמדו בפני רעידת אדמה חזקה. מבנים אלה לא הוקמו בהתאם לתקן עמידות מבנים ברעידות אדמה (תקן ישראלי 413), שנכנס לתוקף רק בשנת 1975.
תמ"א 38 היא תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. מטרת התוכנית היא לחזק מבנים ישנים, אשר נבנו לפני שנת 1980, ולפיכך אינם עומדים בתקן 413.

במסגרת פרויקט תמ"א 38, זוכים הדיירים ליתרונות רבים, דרך מקורית ומהירה להשביח את ערך הנכס ללא עלות כספית מצד הדיירים, כל ההוצאות הקשורות בביצוע הפרויקט משולמות על ידי היזם ובפרויקטים של תמ"א 38/2 הריסה ובניה מקבל בעל הדירה הקיים החזר שכ"ד לתקופת ההקמה עד לאכלוס בדירה החדשה.

במסגרת תכנית תמ"א 38 ישנם מספר מסלולים בהם יכולים היזם ובעלי הדירות לבחור:

תמ"א 38/1 ו 38/3 במסלול החיזוק בו מחזקים את הבנין הקיים באמצעים שונים, לפעמים על ידי חיזוק היסודות והבנין ולפעמים גם בתוספת ממ"ד לכל דירה.

תמ"א 38/2 במסלול הריסת הבנין הקיים והקמת בנין חדש תחתיו ניתן לבצע במיקומים בהם ישנה כדאיות כלכלית באמצעות פרויקט מלווה על ידי בנק או גורם מסחרי אחר על פי הקבוע בחוק מכר דירות, כולל מן ערבויות בנקאיות מהגורם המלווה לבעלי הדירות הקיימים בערך הדירה החדשה ולקוני הדירות החדשים בערך הרכישה.

הסכמה לביצוע הפרויקט ע"י רוב בעלי הדירות הכרחית והחוק מגדיר מפעם לפעם את האחוז הנדרש לביצוע הפרויקט. בכל מקרה כדאי ורצוי להגיע להסכמה מלאה ככל הניתן ולהמנע ממחלוקות שגורמות לאיבוד זמן יקר ולהוצאות כספיות גדולות לכל הצדדים.

פינוי בינוי

תכנית המאפשרת תכנון בניינים חדשים על בסיס הריסת הבנינים הקיימים בתהליך של ת.ב.ע, הרשות מכריזה על שכונה/רחוב או מתחם ברחוב כשטח המיועד לביצוע פינוי בינוי ועל בסיס ההכרזה ניתן לבצע התקשרות חוזית תכנון והגשת היתר בניה.

לוח הזמנים ואופן ביצוע הפרויקט שונים מאשר בתמ"א 38 ולוקחים יותר זמן.
בדיקת התאמה בדיקת
התאמה