למה תמ"א? ולמה איתנו?

נכון להיום זכאים להיות בתכנית תמ"א 38 בנינים שהוקמו לפני 1980 ועומד במינימום דרישות השטח המוגדרות בתקנות.
נדרש רוב של 80% מהחלק היחסי בבנין, השאיפה בכל מקרה היא להגיע ל- 100% הסכמה ולהימנע מתהליכים משפטיים שמאריכים משמעותית את זמן הפרויקט ומסבים נזק כלכלי רב ליזם ולבעלי הדירות.
פרויקט מסוג זה מחויב להיות בעל כדאיות  כלכלית  על מנת שבהמשך יוכל לקבל אישור לליווי פיננסי מבנק או גורם פיננסי אחר אשר ינפיקו ערבויות מכר לבעלי הדירות הקיימים ולקוני הדירות החדשות.

זהו מבחן מהותי שבלעדיו לא יקום הפרויקט גם אם נחתמו חוזים לגביו ואפילו יתקבל היתר בניה.

התשובה לשאלה זו דורשת מהיזם לבצע תכנון אמיתי ומדויק ככל הניתן לבנין החדש, להתאימו ולהגיע להסכמה לגביו עם בעלי הדירות הקיימים, לחתום על פיו הסכם ייזום ועל בסיסה להגיש בקשה להיתר בניה, על מנת שהמהלך יסתיים בהצלחה יש לתת ליזם זמן ושקט וביטחון להשקעת הזמן והמשאבים הכספיים הגדולים בבדיקה ממצא ובתכנון מפורט.
בעלי הדירות מיוצגים ע"י עורך דין למו"מ על ההסכם עם היזם וע"י מפקח בניה בתקופת הבניה.
מקובל שעורך דין היזם הוא עורך דין הפרויקט ואמון על הרישום בטאבו ורישום צו בית משותף גם עבור בעלי הדירות הקיימים.
בעלי הדירות מקבלים החזר של שכ"ד בגובה כפי שיקבע שמאי הגורם הפיננסי  המלווה אשר מבצע בדיקה שמאית של השוק, ההחזר ניתן החל מהפינוי של הדירה ועד הכניסה לדירה החדשה, התשלום מבוצע מחשבון הליווי של הפרויקט, זו הוצאה רשומה וגדולה בפרויקט מסוג זה ונלקחת בחשבון בתחשיב הכדאיות של הפרויקט.
בוודאי, בעלי הדירות יקבלו ערבות פיננסית מהגורם המלווה את הפרויקט, הערבות בערך הדירה החדשה אותה הם זכאים לקבל, גובה הערבות יקבע על פי שמאות של שמאי הגורם הפיננסי המלווה את הפרויקט.
המפרט הטכני של הדירות והבנין הוא חלק מההצעה ומהסכם היזום, ככלל דירותיהם החדשות של בעלי הדירות יהיו זהות (לכל הפחות) לדירות היזם המקבילות להן בבנין.

המפרט הטכני כולל מחירות זיכויים, מחירון עבודות ושינויים הם חלק מהסכם הייזום.
לכל דירה תהיה חניה אחת לפחות,תקן החניה נקבע על ידי הרשות המקומי ובהתאם לו מתוכנן הבנין.
מחסן הינו חלק ממו"מ ומהאפשרות במידה ויש כזו לתכנן מחסנים, כמעט תמיד הם יתוכננו במרתף הבנין על בסיס מקום פנוי. מחסן הוא מותרות והיכן שניתן לתכנן ולבצע זה אפשרי. במגרשים קטנים הדבר לרוב אינו מתאפשר.
בדיקת התאמה בדיקת
התאמה